Leth Letselschade - Arbeid - Leth Mediation

Arbeidsongeval treft bijna half miljoen mensen

Arbeidsongeval treft bijna half miljoen mensen

bouwvakker

Door een ongeval tijdens het werk liepen vorig jaar 478.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op. Het ging om 7 procent van alle werknemers.

In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongevallen (bron: CBS).

Van de werknemers met een arbeidsongeval liep bijna 70 procent alleen lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Bij ruim 20 procent ging het uitsluitend om geestelijke schade, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. Bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade.

(bron: nu.nl)

 

Een ongeval kan u zomaar overkomen.

Letselschade?

Veelal heeft een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout verstrekkende gevolgen met lichamelijk en/of geestelijk letsel.
Er komt naast het opgelopen letsel financieel gezien het nodige op het slachtoffer af, hetgeen veel energie van het slachtoffer (en omgeving) vraagt. Energie die het slachtoffer nodig heeft voor, hopelijk optimaal, lichamelijk en geestelijk herstel.

Aspecten van financiële zorg (verlies van verdienvermogen, materiële en immateriële schade) en arbeid gerelateerde zorg leiden af van dit herstel. Die zorg kunt u aan ons uit handen geven, zodat u zich zoveel als mogelijk kunt richten op herstel na ongeval.

Wij behartigen UW belangen en verhalen de schade voor u.
In veel gevallen kunnen wij gratis voor u werken.

Wilt u weten wat dit voor u betekent, neem dan vandaag nog telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

 

Leth Letselschade – Belangenbehartiging, Advies

 

Tel. 085 – 303 15 24