Leth Letselschade - Arbeid - Leth Mediation

Leth Letselschade – Leth Arbeid – Leth Mediation

Als onverwacht u iets overkomt, zijn wij er voor u.

Advies/Belangenbehartiging bij Letselschade – ArbeidBelangenbehartiging

In de letselschaderegeling zijn wij  meer dan 25 jaar werkzaam. Een groot gedeelte daarvan in de (letselschade-) procespraktijk.

De twee voorwaarden voor een goede (rechts-)bijstand zijn: een topkwaliteit, die wordt gelinkt aan een vertrouwensrelatie met de cliënt. De client moet ervan uit kunnen gaan dat zijn belangenbehartiger tot het uiterste wil gaan.

Deskundigheid gecombineerd met een gezonde portie uithoudingsvermogen, ten bate van de cliënt, werkt het beste.

De letselschaderegeling, alsmede arbeidsrechtelijke kwesties zijn bij uitstek gebieden waar de combinatie het beste werkt.

Wij werken in een team bestaande uit:

– Letselschadespecialist/MfN Registermediator
– Juridisch Adviseur
– Medisch Adviseur
– Financieel Adviseur
– Office Assistant

Door onze multidisciplinaire benadering is uw zaak bij ons in goede handen.

 

 

Juridische procedure?

Ingeval in overleg niet tot een bevredigend resultaat wordt gekomen,
schromen wij niet de zaak zo nodig aan de rechter voor te leggen.hamer justitie

 

 

 

Mediation22703219_s

Wij bieden procesbegeleiding  op de terreinen van zakelijke, arbeids- en familiemediation conform de richtlijnen van  Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI).