Leth Letselschade - Arbeid - Leth Mediation

Nieuws

Dank! Ik vond het een plezierige, ongedwongen manier van samenwerking. #Letselschade # Verkeersongeval

Beste Metha,

Letselschade – Verkeersongeval

De slotvergoeding is onlangs op mijn bankrekening bijgeschreven.

Ik wil je hartelijk danken voor je ondersteuning in deze zaak. Ik vond het een plezierige, ongedwongen manier van samenwerking.
Wellicht zien en spreken we elkaar nog in het Emmense!
Nogmaals dank,
met vriendelijke groet,
S., Emmen, 26-10-2017

“Er is me een hele zorg uit handen genomen.”

 

” Na een langdurig, problematisch conflict met mijn werkgever heb ik mij gewend tot Leth Letselschade & Arbeid.
Hieraan ging een teleurstellende ervaring met rechtshulpverlening via mijn verzekeringsmaatschappij vooraf. Ik voelde mij behoorlijk opgebrand.

Bij Leth Letselschade & Arbeid had ik een intakegesprek met Metha Leth, die mij het advies gaf “mijn ballast” (dossier) maar bij haar achter te laten en even rust te nemen.

Metha Leth heeft zich vakkundig in de zaak verdiept, waardoor ze mij op een adequate manier heeft kunnen helpen. Haar inzet en deskundigheid, lange adem, maar ook vooral haar warme persoonlijke betrokkenheid bij mij als cliënt heeft me heel goed gedaan. Ze deed meer voor mij dan van een belangenbehartiger mag worden verwacht. Zo ging ze mee naar het spreekuur van de Arboarts.

Met haar ervaring als mediator heeft ze de communicatie met werkgever in goede banen weten te leiden, waarvoor ze veel lof ontving.

Zij heeft mijn juridische zaak tot een goed resultaat gebracht. Er is me een hele zorg uit handen genomen.
Wanneer dit nodig mocht zijn zal ik mij zeker weer wenden tot Leth Letselschade & Arbeid en zal ik mijn belangen laten behartigen door Metha Leth.

Iedereen met een problematische  (juridische) kwestie kan ik haar van harte aanbevelen.”

M.H., Emmen, april 2017


Onze labels

 

Wij voeren de praktijk onder de labels:

 

 

Leth Letselschade 

 

 

 

Leth Arbeid

 

 

 

Leth Mediation

 

 

Dit zijn labels van Leth Company BV .

 

 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Ons logo:

 


UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout

UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout

 

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) betaalt een schadevergoeding van 350.000 euro aan een vrouw die slachtoffer is geworden van een ernstige medische fout. Het gaat om het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland is betaald.

 

De medische fout werd door het ziekenhuis ruim twee jaar te laat gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het UMC Utrecht heeft in totaal 545.000 euro overgemaakt. Daarvan is ongeveer 350.000 euro bedoeld voor haar immateriële schade. Haar echtgenoot kreeg 192.000, omdat haar inkomen wegvalt als ze overlijdt.10422524_s

In 2011 liet een gynaecoloog in UMC Utrecht weefsel onderzoeken uit de baarmoederhals van de inmiddels 55-jarige vrouw. Zij was daar niet van op de hoogte. In het weefsel bleken kwaadaardige cellen te zitten. “De arts heeft de uitslag van het biopt niet gezien en er geen rekening mee gehouden dat hij geen alert van het laboratorium zou krijgen”, mailt het ziekenhuis. Ook deed de arts geen navraag.

Een wetenschapper ontdekte twee jaar later, in april 2013, bij toeval de uitslag in het dossier van de vrouw. Een behandeling volgde, maar de vrouw bleek ongeneeslijk ziek te zijn.
Het slachtoffer is terminaal ziek, omdat het ziekenhuis haar baarmoederhalskanker over het hoofd zag. De verwachting is dat zij nog minder dan een jaar te leven heeft.

 

Bron: nu.nl 20 november 2015


De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag!

Future

In het letselschadeproces behartigen wij op zorgvuldige wijze uw belangen.
Wij doen voor u  het noodzakelijke, dat nodig is om de schadevergoeding te realiseren waarop u recht heeft.
De te ondernemen stappen stemmen wij met u af.
Het gaat immers om uw zaak.

We informeren u vrijblijvend over het letselschadeproces.

 

Letselschade - Houkes & Leth Company

Als u voor onze inschakeling  kiest, ondersteunen we u op alle mogelijke vlakken die u tijdens  de letselschadebehandeling tegenkomt.
Ook op vlakken die thans mogelijk nog niet te voorzien zijn.
We streven er naar elke opkomende vraag te behandelen. Het netwerk dat wij hebben stelt ons daartoe in staat.
Daarbij beschikken wij over de technische expertise, die de letselschadeproblematiek vereist.

 

Mocht het onverwachte u overkomen, dan zijn wij er voor U.

 

DOSSIER-CHECK?Dossier check - Houkes & Leth Company

Wilt u weten of uw letselschadezaak goed is ‘onderhouden’?
Heeft u er alles aan gedaan om een rechtvaardige schadevergoeding te (kunnen) verhalen?

Wij screenen geheel vrijblijvend uw dossier op de juridische aspecten.

 

Wij behartigen UW belangen en verhalen de schade voor u.

Wilt u weten wat dit voor u betekent, neem dan vandaag nog telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

 

Tel. 085 – 303 15 24 of vul het contactformulier in. 

 


Arbeidsmediation – Gedoe op de werkplek

 

Uit de praktijk – Arbeidsmediation:Value

“Gedoe op de werkplek. We besteden veel werktijd aan het bespreken van problemen in de samenwerking (echter vaak niet met degene over wie het gaat), vergaderingen worden beïnvloed door slechte persoonlijke betrekkingen en onbegrip …”

Alternatief?

Kom in gesprek middels #arbeidsmediation en ontdek de kracht van goede oprechte directe communicatie.
(Toegevoegde waarde voor zowel werkgever als werknemer.)

www.LethMediation.nl


#Letselschade

Arbeidsongeval treft bijna half miljoen mensen

Arbeidsongeval treft bijna half miljoen mensen

bouwvakker

Door een ongeval tijdens het werk liepen vorig jaar 478.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op. Het ging om 7 procent van alle werknemers.

In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongevallen (bron: CBS).

Van de werknemers met een arbeidsongeval liep bijna 70 procent alleen lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Bij ruim 20 procent ging het uitsluitend om geestelijke schade, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. Bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade.

(bron: nu.nl)

 

Een ongeval kan u zomaar overkomen.

Letselschade?

Veelal heeft een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout verstrekkende gevolgen met lichamelijk en/of geestelijk letsel.
Er komt naast het opgelopen letsel financieel gezien het nodige op het slachtoffer af, hetgeen veel energie van het slachtoffer (en omgeving) vraagt. Energie die het slachtoffer nodig heeft voor, hopelijk optimaal, lichamelijk en geestelijk herstel.

Aspecten van financiële zorg (verlies van verdienvermogen, materiële en immateriële schade) en arbeid gerelateerde zorg leiden af van dit herstel. Die zorg kunt u aan ons uit handen geven, zodat u zich zoveel als mogelijk kunt richten op herstel na ongeval.

Wij behartigen UW belangen en verhalen de schade voor u.

Wilt u weten wat dit voor u betekent, neem dan vandaag nog telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

 

Leth Letselschade – Belangenbehartiging, Advies

 

Tel. 085 – 303 15 24

 


Waarom een MfN registermediator ?

Waarom een MfN registermediator?

 

MfN  registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan registratie- en kwaliteitseisen, werken onder vastgestelde condities (kwaliteitsnormen) en vallen onder een klacht- en tuchtrecht. Zij hebben een erkende mediationopleiding gevolgd, een theorie-examen en assessment afgelegd, beschikken over voldoende praktijkervaring en houden kennis en vaardigheden continu op peil. De MfN registermediator staat voor kwaliteit.

Hoe herkent u een MfN registermediator?

De titel MfN registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) deze titel mogen voeren.

U herkent een MfN registermediator aan het volgende logo:

MfN_Registermediator(1)

 

Erkend register

Een MfN registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en -borging is de reden dat de markt MfN registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).

Let's talk

 

 


Mediation voor bedrijven

Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden. Daarmee kiezen zij er voor eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract.

 

17623457_s

 

Voorbeeldtekst:

 

“Mediationclausule

 

  1. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
  2. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
  3. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
  4. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door:

a) arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regeling van

 

…………………………………………………………………….………………………………..

              (hier naam en vestigingsplaats arbitrage-instituut invullen)

 

zoals deze luiden op de datum van aanvrage door de meest gerede partij van

de arbitrage,

 

danwel

 

b)  de bevoegde rechter te

 

……………………….………………………………………………………………………………”

 

 


(Ziek en) Arbeidsconflict

 

Werknemer en werkgever hebben ruzie en het ziet er niet naar uit dat het nog goed komt. Werknemer meldt zich ziek.

 

9464722_s

 

De vlam sloeg flink in de pan, vorige maand. Peter (29) krijgt op de winkelvloer, temidden van klanten, de volle laag van zijn baas. Volgens hem niet voor het eerst, maar het is wel de befaamde druppel. Hij meldt zich ziek. Ziek door stress. “Er zijn al maanden spanningen, ik ga met een knoop in mijn maag naar de zaak. Bij het minste of geringste dreigt mijn baas met ontslag. Ik loop op eieren, ben moe, onzeker over alles. Ik voel me niet in staat te werken.”

 

Als werkgever en werknemer een conflict hebben, kan een situatie uit de hand lopen. Een verstoorde arbeidsrelatie kan ziekmakend zijn, maar vanwege een conflict thuisblijven, lost het probleem niet op.

Meldt de werknemer zich ziek, dan zal vanaf dat moment de bedrijfsarts zich ermee bemoeien. De bedrijfsarts formuleert een onderbouwd advies voor werkgever en werknemer. Mediation is daar vaak onderdeel van.

 

Mediation bij arbeidsconflict

De Kantonrechter te Brielle zegt hierover:

De enige oplossing is praten. Als de communicatie niet loopt, moet zij worden vlotgetrokken. Als dat niet direct gaat door een goed gesprek, kan bijvoorbeeld een andere leidinggevende of een collega interveniëren. Een time-out kan ook wel eens helpen. Als dat allemaal niet helpt en er is werkuitval dan is mediation vaak een probaat middel.
Het is aan de werkgever om dat te initiëren als de werknemer (dat mag natuurlijk ook) het niet zelf voorstelt. De werkgever moet de kosten van de mediation betalen. Mediation kan zijn gericht op voortgaande samenwerking of afscheid nemen van elkaar. Meer opties zijn er niet.

Citaat: LJN BQ3318
 Kantonrechter Brielle
 “Mediation en modern werkgeverschap”

 

Bij mediation zijn niet de posities of standpunten het uitgangspunt, maar de onderliggende wederzijdse belangen.
Standpunten zijn vaak tegenstrijdig en onverenigbaar, terwijl belangen dikwijls verenigbaar zijn, soms zelfs gelijkluidend en in een minderheid van de gevallen tegenstrijdig. Achter elk standpunt liggen meestal belangen die – eenmaal onderling uitgesproken – de sleutel tot een duurzame oplossing kunnen vormen.

Als het ondanks de inzet van beide partijen niet lukt de kwestie op te lossen, kan worden gestreefd naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 De mogelijkheden van een exit-mediation kunnen dan worden verkend.

 

Wilt u, als werknemer en/of werkgever, meer weten over  mediation, danwel het middel van mediation toepassen, schroom dan niet contact op te nemen. Ook kunt u uw contactgegevens via deze website aan ons zenden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

handreiking