Leth Letselschade - Arbeid - Leth Mediation

Waarom een MfN registermediator ?

Waarom een MfN registermediator?

 

MfN  registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan registratie- en kwaliteitseisen, werken onder vastgestelde condities (kwaliteitsnormen) en vallen onder een klacht- en tuchtrecht. Zij hebben een erkende mediationopleiding gevolgd, een theorie-examen en assessment afgelegd, beschikken over voldoende praktijkervaring en houden kennis en vaardigheden continu op peil. De MfN registermediator staat voor kwaliteit.

Hoe herkent u een MfN registermediator?

De titel MfN registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) deze titel mogen voeren.

U herkent een MfN registermediator aan het volgende logo:

MfN_Registermediator(1)

 

Erkend register

Een MfN registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en -borging is de reden dat de markt MfN registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).

Let's talk